Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Udział w konferencjach


XII Konferencja Naukowa z cyklu "Żwyność XXI wieku", nt. Żywność a Innowacje. Kraków 22-23 września 2016 r.
 • Bortnowska G. Stabilność termodynamiczna i kinetyczna substancji zapachowych w emulsjach prostych i wielokrotnych. Referat plenarny, zamawiany.
 • Bortnowska G. Biopolimery jako emulgatory, przeciwutleniacze i stabilizatory emulsji. [w:] Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka monografia pod red. Tarko T., Drożdż I., Najgebauer-Lejko D., Duda-Chodak A. Wyd. PTTŻ, oddz. Małopolski.


2nd International Maritime Congress - The explotation of marine resources .  Szczecin, 12-14 june 2014.


Konferencja Naukowa nt.: Żywność ekologiczna i jej przetwórstwo. Szczecin, 3-4 września 2012.


IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Turystyka-Żywność-Żywienie, nt.: Konsument usług turystycznych i usług Żywieniowych. Częstochowa, 28-29 czerwca 2012.
 • Bortnowska G., Preferencje i uwarunkowania spożycia potraw tradycyjnie polskich przez młodzież akademicką. Rozdział w monografii, s. 20-36. Wygłoszono referat.


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Turystyka-Żywność-Żywienie, nt.: Jakość usług turystycznych i żywieniowych. Częstochowa, 7-8 lipca 2011.
 • Bortnowska G., Znaczenie sosów w gastronomii prozdrowotnej. Rozdział w monografii, s. 248-272. Wygłoszono referat.


XXXVII Sesja Naukowa KNoŻ PAN nt.: Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku. Gdynia, 26-27 września 2006.
 • Bortnowska G., Kosowicz A., Wpływ dodatku gumy ksantanowej na uwalnianie się karwonu i limonenu z modelowej mieszaniny niskotłuszczowej z inuliną.  Sesja plakatowa. Streszczenie referatów i doniesień,175.


XXXVI Sesja Naukowa KNoŻ PAN, nt.: Technologia i biotechnologia żywności. Szczecin, 13-14 września 2005.
 • Bortnowska G., Gregorowicz P., Porównanie intensywności zapachu i pożądalności smaku modelowej potrawy z dodatkiem aromatów przyprawowych poddanej wybranym obróbkom termicznym.  Sesja plakatowa. Streszczenie referatów i doniesień, 72-73.


Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 50-lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie, nt.: Nauki rolnicze w służbie człowieka i przyrody. Szczecin, 29 września 2004.
 • Bortnowska G., Zmiany zawartości DL-limonenu w warstwie nadpowierzchniowej wybranych aromatów cytrynowych w czasie przechowywania. Sesja plakatowa. Streszczenia doniesień, 186.
 • Bortnowska G., Gregorowicz P., Wartości progowe zapachu i smaku naturalnych aromatów przyprawowych. Sesja plakatowa. Streszczenia doniesień, 185.


XXXIV Sesja Naukowa KNoŻ PAN, nt.: Jakość polskiej żywności w przededniu integracji Polski z Unią Europejską. Wrocław, 10-11 września 2003.
 • Bortnowska G., Porównanie składu substancji lotnych w warstwie nadpowierzchniowej ogrzewanych aromatów i przypraw roślinnych. Sesja plakatowa. Streszczenie wykładów i komunikatów, 114.


Warsztaty dot. prezentacji Projektu Polfood, nt.: Żywność funkcjonalna - produkty rybne, profilaktyka chorób poprzez dietę. Szczecin, 2-3 grudnia 2003.

Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności. Szczecin, 28-29 czerwca 2001.
 • Bortnowska G., Przydatność technologiczna wybranych naturalnych aromatów przyprawowych.  Sesja plakatowa. Streszczenie doniesień, 70.


XXXI Sesja Naukowa KTiChŻ PAN, nt.: Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy. Poznań, 14-15 września 2000.
 • Bortnowska G., Wpływ składu roztworu przemywającego na rozpuszczalność białek w rozdrobnionym mięsie dorsza bałtyckiego. Sesja plakatowa. Streszczenie komunikatów naukowych, 232.


Konferencja Naukowa dot. etapowego sprawozdania z Projektu badawczego zamawianego KBN/021/P06/99, nt.: Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Szczecin, 1999.

Konferencja Naukowo-Techniczna, nt.: Pro-zdrowotne dodatki do żywności. Konin, 25-26 listopada 1999

Konferencja Naukowa, nt. Technologia i jakość żywności. Szczecin, 20 marca 1999 połączona z V Międzynarodowymi Targami Żywności i używek - Pomerania '99.

XXX Sesja Naukowa KTiCh? PAN, nt.: Nauka o żywności na progu XXI wieku. Kraków, 14-15 września 1999.
 • Bortnowska G., Wpływ przemywania na rozpuszczalność białek rozdrobnionego mięsa ryb. Sesja plakatowa. Streszczenie komunikatów, II-226


XXIX Sesja Naukowa KTiChŻ PAN, nt.: Procesy technologiczne a jakość żywności. Olsztyn, 21-23 września 1998.
 • Bortnowska G., Sznajdrowska W., Zmiany barwy przetworów owocowych dla dzieci w czasie przechowywania. Sesja plakatowa. Streszczenie referatów i doniesień naukowych, 440-441.


XXVIII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN, nt.: Postępy w technologii i chemii żywności. Gdańsk, 9-11 września 1997.
 • Kołakowski E., Bazela B., Jabłonowska I., Bortnowska G., Wianecki M., Przydatność technologiczna leszcza i płoci do otrzymywania mechanicznie odkostnionego mięsa i wędlin rybnych. Sesja plakatowa. Streszczenie doniesień, 192-193.


XXVIII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN, nt.: Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności. Szczecin, 27-28 czerwca 1996.
 • Kołakowski E., Bortnowska G., Wianecki M., Jabłonowska I., Czerniejewska-Surma B., Bednarczyk B., Wpływ dodatków lekko alkalizujących na jakość mrożonego surimi z leszcza. Sesja plakatowa. Streszczenia, 93.
 • Kołakowski E., Wianecki M., Antosik J., Bortnowska G., Dembek T., Stabilizujący wpływ preparatów iota-karagenu na właściwości funkcjonalne rozdrobnionego mięsa z leszcza podczas zamrażalniczego przechowywania. Sesja plakatowa. Streszczenia, 94.


19th International Congress of Refrigeration ,,For a better quality of life". Hague, 20-25 august 1995.
 • Kołakowski E., Wianecki M., Bortnowska G., and Bednarczyk B., Use of protbolytic enzymes to improve freezk texturization of minced fish. Poster. Book of Abstracts, 56.


I Seminarium Krajowe z udziałem referatów zagranicznych, nt.: Technologia surimi z surowców zwierzęcych. Poznań 28-29 kwietnia 1994.

XXV Sesja Naukowa KTiChŻ PAN, nt.: Postępy w technologii żywności. Lublin, 15-16 września 1994.
 • Bortnowska G., Wianecki M., Poprawa wodochłonności marynowanych filetów rybnych poprzez masowanie z preparatem Supro 595. Streszczenie referatów i doniesień, 273. Wygłoszono referat przez pierwszego autora.
 • Kołakowski E., Lachowicz K., Bortnowska G., Wianecki M., Prus T., Zastosowanie kwaśnego węglanu sodu do poprawy właściwości funkcjonalnych rozdrobnionego mięsa z błękitka. Sesja plakatowa. Streszczenie referatów i doniesień, 276.
 • Kołakowski E., Wianecki M., Bortnowska G., Jarosz R., Modyfikacja rozdrobnionego mięsa ryb i zwierząt rzeźnych w celu poprawy jego podatności na teksturowanie metodą kierunkowego mrożenia. Sesja plakatowa. Streszczenie referatów i doniesień, 277.


XXIV Sesja Naukowa KTiChŻ PAN, nt.: Jakość żywności - uwarunkowania surowcowe i technologiczne. Wrocław, 29-30 czerwca 1993.
 • Bortnowska G., Kołakowski E., Sezonowe zmiany rozpuszczalności białek mięśniowych leszcza. Sesja plakatowa. Streszczenie referatów i doniesień plakatowych, 87.
 • Kołakowski E., Bortnowska G., Lachowicz K., Wpływ sezonu połowu na szybkość dojrzewania marynat ze śledzia bałtyckiego. Wygłoszono referat przez pierwszego autora. Artykuł naukowy - pełnotekstowy oraz jego streszczenie [w:] Streszczenie referatów, 36.


Konferencja Naukowa PTTŻ, nt.: Dodatki do żywności. Wrocław, 22-23 października 1992.

Sesja Naukowa z okazji XL lat Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności. Szczecin, 20-22 września 1991.
 • Kołakowska A., Zienkiewicz L., Lachowicz K., Gajowiecki L., Bortnowska G., Wpływ okresu połowu na jakość zamrażalniczą mrożonych śledzi bałtyckich. Sesja plakatowa. Materiały na sesję naukową, 93.