Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katedra Technologii Żywności

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin

pokój 210 B

tel.:  +48 91 4496525    

fax.: +48 91 4496532

e-mail adres: Grazyna.Bortnowska@zut.edu.pl

Department of Food Technology

Faculty of Food Sciences and Fisheries

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin, Poland

room 210 B

tel.:  +48 91 4496525

fax.: +48 91 4496532

e-mail address: Grazyna.Bortnowska@zut.edu.pl