Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji wybranych z zakresu działalności naukowej


 • Bortnowska G., Goluch Z., 2018. Retention and release kinetics of aroma compounds from white sauces made with native waxy maize and potato  starches:  Effects of storage time and composition. Food Hydrocolloids, 85, 51-60. [IF = 4.747; 45 pkt.].
 • Krzemińska N., Bortnowska G., 2017. Wpływ skrobi natywnej z kukurydzy woskowej na właściwości fizykochemiczne modelowych sosów przygotowanych z udziałem mięsa drobiowego. Żywność - Nauka. Technologia. Jakość, 24, 2(111), 40-50.
 • Bortnowska G., 2017. Emulsje spożywcze: bioskładniki, reometria rotacyjna i oscylacyjna, innowacyjne technologie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie. Monografia naukowa ISBN 978-83-7663-132-5.
 • Bortnowska G., Krudos A., Schube V., Krawczyńska W., Krzemińska N., Mojka K., 2016. Effects of waxy rice and tapioca starches on the physicochemical and sensory properties of white sauces enriched with functional fibre. Food Chemistry, 202, 31-39. [IF = 3.391; 40 pkt.]
 • Bortnowska G., 2016. Biopolimery jako emulgatory, przeciwutleniacze i stabilizatory emulsji. [w:] Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka, monografia pod red. Tarko T., Drożdż I., Najgebauer-Lejko D., Duda-Chodak A. Wyd. PTTŻ, oddz. Małopolski, Kraków.
 • Bortnowska G., 2015. Emulsyjne nośniki substancji bioaktywnych (Emulsion-based carriers for bioactive components). Przem. Spoż., 8, 40-45.
 • Bortnowska G., 2015. Multilayer oil-in-water emulsions: formation, characteristics and application as the carriers for lipophilic bioactive food components - a review. Vol. 65, No. 3, 157-166. Published on-line: www.pjfns@pan [IF = 0.643; 15 pkt.]
 • Bortnowska G., Balejko J., Schube V., Tokarczyk G., Krzemińska N., Mojka K., 2014. Stability and physicochemiucal of model salad dressings prepared with pregelatinized potato starch. Carbohydrate Polymers, 111, 624-632. [IF = 4.074; 40 pkt.]
 • Bortnowska G., Balejko J., Tokarczyk G., Romanowska-Osuch A., Krzemińska N., 2014. Effects of pregelatinized waxy maize starch on the physicochemical properties and stability of model low-fat oil-in-water food emulsions. Food Hydrocolloids, 36, 229-237. [IF = 4.090; 45 pkt.]
 • Bortnowska G., Krzemińska N., Mojka K., 2013. Effects of waxy maize and potato starches on the stability and physicochemical properties of model sauces prepared with fresh beef meat. International Journal of Food Science Technology, 48, 2668-2675. [IF = 1.354; 25 pkt.]
 • Bortnowska G., 2012. Effects of pH and ionic strength of NaCl on the stability of diacetyl and (-)-alpha-pinene in oil-in-water emulsions formed with food-grade emulsifiers. Food Chemistry 135, 2021-2028. [IF = 3.334; 45 pkt.]
 • Bortnowska G., 2011. Emulsje spożywcze typu o/w - zastosowanie i zwiększanie ich stabilności. Przem. Spoż.,  5, 40-42.
 • Bortnowska G., 2011. Effect of composition, stability and microstructure of o/w emulsions on the retention and release characteristics of diacetyl and (-)-alpha-pinene. Pol. J. Food Nutr., 61, 2, 125-135.
 • Bortnowska G., 2010. Stabilność aromatu w żywności o zmniejszonej ilości tłuszczu. Przem. Spoż., 64, 5, 18-21.
 • Bortnowska G., 2010. Effects of hydrocolloids addition on the retention and release profile of diacetyl and (-)-a-pinene in model reduced fat salad dressings. Act. Sci. Pol. Technol. Aliment., 9(3), 277-293.
 • Bortnowska G., 2010. Influence of thermodynamic and kinetic factors on the retention and release of aroma compounds in liquid food systems – a review.  Pol. J. Food Nutr. Sci., 60, 4, 301-307.
 • Bortnowska G., 2009. Comparison of the stability of buttery aroma in gels prepared with maize or potato starch. EJPAU 12(3): #09.
 • Bortnowska G., 2009. Influence of emulsifying mixtures on the stability and odour intensity of oil-in-water emulsions. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria 8(1): 35-46.
 • Bortnowska G., Tokarczyk G., 2009. Comparison of the physical and sensory properties of model low-fat mayonnaises stabilized by modified maize starch and native or dried egg yolk. EJPAU 12(3): #11.
 • Bortnowska G., 2008. Wpływ nośnika aromatu kminkowego na uwalnianie się karwonu i limonenu z emulsji o/w w zależności od rodzaju emulgatora. Folia Univ. Agric. Stein. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 266 (8): 7-18.
 • Bortnowska G., 2008. The effect of competitve adsorption between proteins of dried egg yolk and Tween 65 on the stability and microstrukture of oil-in-water emulsions. EJPAU 11(3): #01.
 • Bortnowska G., 2008. Release of carvone and limonene from oil-polysaccharide mixtures. EJPAU 11(1): #16.
 • Bortnowska G., Iwański R., 2007. Wpływ dodatku inuliny na uwalnianie się S(+)-karwonu z niskotłuszczowych emulsji typu o/w stabilizowanych żółtkiem jaja w proszku lub kazeinianem sodu. Folia Univ. Agric. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech 259(4): 19-28.
 • Bortnowska G., Makiewicz A., 2006. Technological utility of guar gum and xanthan in the manufacture of low-fat inulin–enriched mayonnaise. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria 5(2): 135-146.
 • Bortnowska G., 2005. Influence of oil substitution by inulin on the headspace concentrations of carvone and limonene released from caraway preparations. EJPAU 8(4): #80.
 • Bortnowska G., 2005. Wpływ wybranych obróbek termicznych na skład lotnych substancji zapachowych aromatu kminkowego w modelowej potrawie z drobiu. Folia Univ. Agric. Stetin. Scientia Alimentaria, 246(4): 15-22.
 • Bortnowska G., 2002. Wpływ przemywania roztworami wybranych substancji chemicznych na rozpuszczalność białek w rozdrobnionym mięsie dorsza. Folia Univ. Agric. Stetin. Scientia Alimentaria, 229 (2): 19-30.


Spis publikacji wybranych z zakresu działalności dydaktycznej


 • Bortnowska G., 2018. Kontrowersyjne przysmaki kuchni molekularnej. Kosmos - problemy nauk biologicznych, 67, 2, 441-448.  
 • Bortnowska G., 2017. Innowacje w żywności tradycyjnej - oczekiwaniem współczesnego konsumenta (Innovations in traditional foods - expectations of a contemporary consumer). Problemy Higieny i Epidemiologii, 98(4), 321-324.
 • Bortnowska G., 2015. Walory odżywcze zup w proszku oraz preferencje i czynniki ich wyboru przez młodzież akademicką. Rozdział w monografii. [w:] Hegemonia czy intencje (Hegemony or intentions), red. Tadeusz Zaborowski. Wyd. IBEN Gorzów Wlkp. - Poznań, 67-79. ISBN 978-83-64249-32-7.
 • Bortnowska G., 2014. Promowanie żywności tradycyjnej - bioróżnorodność - symbolem prozdrowotnego stylu życia (Promotion of traditional food - biodiversity as a symbol of pro-healthy lifestyle). Problemy Higieny i Epidemiologii, 95(4), 831-836.
 • Bortnowska G., 2013. Promowanie żywności tradycyjnej - Slow Fish - formą edukacji prozdrowotnej (Promotion of traditional foods - Slow Fish - as a form of pro-health education). Problemy Higieny i Epidemiologii 94(2), 184-189.
 • Bortnowska G., 2013. Prozdrowotne zmiany w składzie recepturowym zup w proszku a opinie konsumentów (Health-oriented changes in the composition of powder soups in relation to consumers opinions). Bromat. Chem. Toksykol. – XLVI, 1, 66-73.
 • Bortnowska G., 2012. Preferencje i uwarunkowania spożycia potraw tradycyjnie polskich przez młodzież akademicką. [w:] Konsument usług żywieniowych i usług turystycznych – monografia pod red. D. Kołożyn-Krajewska. Wyd. WSHiT w Częstochowie, 20-36. ISBN 978-83-923668-9-8
 • Bortnowska G., Grotowska L., Goluch-Koniuszy Z., 2011. Spożycie potraw i/lub przekąsek rybnych przez młodzież szkolną z Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego (The consumption of dishes and/or fishy snack by school youth from Międzychodzko-Sierakowskie Lakes). Rocz. PZH, 62, 3, 325-333.
 • Bortnowska G., Kałużna-Zajączkowska J., 2011. Preferencje wyboru przypraw sypkich do potraw przez osoby pracujące zawodowo z uwzględnieniem innowacyjnych zmian w ich produkcji (Preferences of the powdered Spice choice to the meal by professionally working persons In relation to the innovative chan ges In their manufacturing). Rocz. PZH., 4, 445-452.
 • Bortnowska G., 2011. Znaczenie sosów w gastronomii prozdrowotnej. [w:] Jakość usług turystycznych i żywieniowych – monografia pod red. D. Kołożyn-Krajewskiej i Z. J. Dolatowkiego. Wyd. WSHiT w Częstochowie, 248-272.  ISBN 978-83-923668-8-1
 • Bortnowska G., Ścibor M.: 2010. Wigilijne potrawy z ryb – przeżytek czy tradycja. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 11/88/,54-55.
 • Bortnowska G., 2002. Mieszanki i preparaty przyprawowe w technologii potraw. Magazyn Przemysłu Rybnego, 6(30), 6-8.
 • Bortnowska G., 2001. Ryby słodkowodne w kuchni staropolskiej i regionalnej [w:] Receptury domowe potraw z ryb słodkowodnych. Rozdz. I/6-7. Fundusz Współpracy Program ,,Agrolinia 200”. Warszawa, 28-33.  ISBN 83-87302-62-7
 • Bortnowska G., 2000. Egzotyczny jesiotr na współczesnym stole. Magazyn Przemysłu Rybnego, 4(16), 28 i 60.